Välkommen till Engelska Skolan Novia

Novia är en friskola med engelsk profil som följer den svenska läroplanen. Engelska Skolan Novia är sedan augusti 2020 en del av Engelska Skolor och Förskolor i Sverige AB (Engelska Skolan Norr åk F-9, Tanto International School åk F-6, Engelska Förskolan Norrmalm, Engelska Förskolan Norra Djurgårdsstaden, Engelska Förskolan Frej samt Engelska Franska Förskolan Södermalm)

Vi drivs av idén att olika kulturer berikar oss och att kvalitativ undervisning ger goda och nödvändiga resultat. Bra utbildning är helt enkelt en bra investering för framtiden. Vi ser även att vårt fokus på ett interkulturellt förhållningssätt bidrar till goda värderingar. Svenska är idag huvudsakligt undervisningsspråk.

Läs mer om Novia
Utbildning av hög kvalitet

Våra pedagoger är engagerade och kompetenta och använder regelbundna studiebesök för att ge eleverna bästa möjliga utbildning. Vi erbjuder också lärarledd läxhjälp varje vecka.

Goda kunskaper i engelska

Med utökad engelskundervisning får våra elever mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift – och goda förutsättningar för framtiden i en internationell värld.

Våra förskolor

Engelska Skolor och Förskolor i Sverige AB har även fyra förskolor; Engelska Förskolan Norrmalm, Engelska Förskolan Norra Djurgårdsstaden, Engelska Förskolan Frej samt Engelska Franska Förskolan Södermalm. https://www.engelskaforskolan.se/

Dra nytta av omvärlden

Vi drar nytta av de möjligheter som omvärlden erbjuder genom att diskutera aktuella händelser, göra stadsvandringar, gå på museum och besöka bibliotek.

Mobilfri skola

Alla Novias elever ska lämna in sina mobiltelefoner när skoldagen startar. Varje stadie/ klass har sitt system för det. Syftet är att förhindra alla de negativa effekter mobilanvändning kan få och istället främja full koncentration på skolarbetet och samspelet med andra elever. Vi vill också minska risken för att sociala medier används på ett negativt sätt under skoldagen.