Årskurs 9 har besökt det svenska teknikkonsult-företaget ÅF.

Syftet med besöket var att koppla samman teori och praktik. Eleverna arbetar med ett projekt ”I och U länder” utifrån perspektivet globalisering. Klassen fick träffa en ingenjör som berättade vad hans arbete går ut på som ingenjör på ÅF samt ta del av företagets globalisering.

Eleverna var mycket nöjda och uttryckte efter besöket ”Intressant, nu förstår jag äntligen vad en ingenjör gör!” och ”Vad bra en ingenjör tjänar, det ska jag bli!” – olika perspektiv och en väldigt lärorik eftermiddag!