Förstärkt engelska och engagerade pedagoger

Engelska Skolan Novia är en friskola med engelsk profil. Målet är att successivt erbjuda djupare och mer omfattande undervisning på engelska än vad vi kan göra idag. I linje med den framgångsrika modell som systerskolan Engelska Skolan Norr arbetat med sedan 1993 kommer det att innebära undervisning sker till nära hälften på engelska respektive svenska.

Detta gör konceptet unikt jämfört med många andra ”engelska skolor” då våra elever får en stabil språklig grund redan från förskoleklass. Målet är att fasa in Novia i denna modell på 3-5 år.

Redan idag får våra elever utökad undervisning i engelska från förskoleklass och ända upp till årskurs 9. Vi erbjuder dessutom lärarledd läxhjälp. Engelska Skolor och Förskolor i Sverige AB ingår i Atvexagruppen som äger och förvärvar verksamheter inom förskola och skola. Atvexagruppens vision är att skapa de bästa förutsättningarna för alla barn och elever att växa. www.atvexa.se.

Ändamålsenliga lokaler med goda kommunikationer

Skolan ligger i moderna lokaler i Årstadal, med nära promenadavstånd till tvärbanan, t-bana Liljeholmen och pendeltåg i Årstaberg. Vi har nära till natur och vatten och drar nytta av de möjligheter som omvärlden erbjuder genom att diskutera aktuella händelser, göra studiebesök, stadsvandringar, gå på museum och besöka bibliotek.

SchoolSoft

Nära dig som förälder

Genom portalen Schoolsoft kan föräldrar, elever och lärare enkelt kommunicera med varandra, hålla koll på schema, närvaro och följa det dagliga skolarbetet. Som förälder blir du inbjuden till utvecklingssamtal med mentorerna, föräldramöten och mingel med skolledningen och pedagogerna.

Vad kan du som elev/förälder förvänta dig av Novia

engagerad och kompetent skolledning och medarbetarkår korta beslutsvägar och därmed snabba åtgärder och lösningar vid behov en skola med nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling omvittnat gediget elevhälsoarbete Elevhälsan är rektors ansvar (i elevhälsan ingår förutom rektor och biträdande rektor; kurator, skolsköterska, logoped, speciallärare, socialpedagog, syv, skolpsykolog samt skolläkare) vårt fokus är på lärande och utveckling utifrån varje enskild elevs behov och förutsättning. Vi är här av en enda anledning, att bidra till bästa tänkbara start i livet för våra elever.

Vad förväntar vi oss av dig som förälder?

- att du stöttar ditt barn i hens skolarbete med t e x läxor - att du deltar i föräldramöten och utvecklingssamtal -att du vid behov kommer till skolan för att stödja ditt barn -att du inte låter ditt barn gå till skolan om hen är sjuk -att om/när behov föreligger för att ha möte med lärare och/eller skolledning boka tid precis som på de flesta arbetsplatser.

Vad förväntar vi oss av dig som elev?

-att du helt respekterar skolans ordningsregler -att du lämnar in mobiltelefonen direkt på morgonen -att du inte kommer till skolan om du är sjuk -att du respekterar alla andra elever oavsett allt och uppträder schysst. Mobbning, trakasserier, fula ord och kränkande behandling är helt oacceptabelt och medför risk för avstängning. Skolan accepterar inga avvikelser avseende detta.